Strona główna

zaprasza do udziału w Ogólnopolskim Konkursie dla przedszkoli, pod nazwą

Teatr w przedszkolu – rozwijanie ekspresji przedszkolaka

Konkurs przeprowadzony zostanie w okresie od 8 czerwca 2022 r. do 30 października 2022 r. Przedszkola, które wykonają zadania przewidziane regulaminem konkursu, otrzymają certyfikaty „Teatr w przedszkolu – rozwijanie ekspresji przedszkolaka” oraz zaświadczenia o ukończeniu kursu.

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIA

Dodaj komentarz