Opiekun szkolnego koła teatralnego V edycja

ZAPRASZAMY NA KURS „Opiekun szkolnego koła teatralnego V edycja”

studium_logo

zaprasza do udziału w kursie/studium przedmiotu

Opiekun szkolnego koła teatralnego V edycja

w okresie od 23.09.2016 r. do 20.12.2016 r.

Zapisy na kurs przyjmowane są do 30 września 2016 r.

Program kursu:
 1. Podstawy wiedzy o teatrze.
 2. Wprowadzenie do zadań aktorskich.
 3. Dobór i interpretacja tekstu.
 4. Dykcja i emisja głosu dla uczestników kół teatralnych.
 5. Charakteryzacja i scenografia w przedstawieniu szkolnym.
 6. Zabawy i ćwiczenia ośmielające, koncentrujące, zachęcające do współpracy…
 7. Jak stworzyć scenariusz przedstawienia szkolnego.
 8. Edukacja teatralna jako forma rozwijania zdolności uczniów.
 9. Stymulacja rozwoju poznawczego i rozwijanie zdolności twórczych uczniów.

Kurs przeprowadzony będzie z wykorzystaniem metody e – learning. Materiały szkoleniowe zamieszczane będą na stronie internetowej kursu (platforma edukacyjna moodle). Zaliczenie kursu odbędzie się poprzez quizy online.

Absolwenci otrzymają zaświadczenia o ukończeniu kursu podpisane przez dyrektora, na podstawie §18 ust.2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. z 2014 r., poz.622).

Cel kształcenia: celem kursu jest usystematyzowanie wiedzy objętej programem kursu. Treści kształcenia w zakresie poszczególnych zajęć edukacyjnych będą dostępne po zalogowaniu się na stronę kursu. Absolwenci kursu otrzymają zaświadczenia o jego ukończeniu.

Opłatę za szkolenie w kwocie netto 295 zł + 23% VAT od osoby (zwolnione z VAT w przypadku finansowania w co najmniej 70% ze środków publicznych, np. z budżetu jednostki samorządu terytorialnego) wnoszą wraz ze zgłoszeniem uczestnicy lub kierujące ich jednostki, na konto Instytutu Badań nad Demokracją sp. z o.o., Bank Zachodni WBK S.A., nr 63 1090 2590 0000 0001 2401 0938.

Zgłoszenia można dokonać poprzez wypełnienie formularza online. Poprawnie wypełniony formularz online wygeneruje automatycznie formularz w pliku pdf, który należy wydrukować, podpisać oraz przesłać na adres koordynatora kursu. Zgłoszenie na kurs jest równoznaczne z przystąpieniem do konkursu. Zgłoszenie na kurs jest równoznaczne z przystąpieniem do konkursu.

REJESTRACJA ZAKOŃCZONA

Koordynator szkolenia

Katarzyna Gugała
k.gugala@spe.edu.pl
22 833-38-90, 22 833-39-90 wew. 12

Wymagania techniczne dla uczestników kursu:

 • komputer z łączem internetowym
 • standardowe oprogramowanie (Word, Adobe Reader lub inne odpowiadające tym programom)
 • adres e-mail

Wymagania wstępne dla uczestników kursu:

 • wykształcenie min. średnie

Kurs równoważy 45 godzin szkolenia stacjonarnego.

Dodaj komentarz